Koła Żywego Różańca

Święty Józef Pelczar mówił, że “postęp nie zastąpi człowiekowi Boga, nie da pokoju wzburzonemu sercu. Zawsze człowiek będzie szukał Boga, tęsknił za nadzieją, wyciągał ręce do krzyża, będzie chwytał za różaniec. Moc różańca jest wielka”. Ale czy współczesny człowiek pośród codziennej gonitwy potrafi się jeszcze w ogóle modlić?

Kiedy na początku XIX w. we Francji różaniec okazał się modlitwą martwą i bezowocną, dwudziestoośmioletnia Paulina Jaricot założyła w 1822 r. w Lyonie Stowarzyszenie Żywego Różańca. Postanowiła tchnąć życie w przeżywającą kryzys pobożność różańcową i włożyć różaniec w ręce ludzi młodych, intelektualistów, robotników, by jak sama mówiła, “dokonać zjednoczenia serc, aby przez zasługi Jezusa i Maryi, wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat”. Na odmawianie jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina.

Różaniec jest na wskroś modlitwą maryjną. Rozważamy w nim wydarzenia z życia Matki Bożej. Wiemy, że Maryja we wszystkich chwilach swojego ziemskiego życia była całkowicie otwarta na Boga. W sposób radykalny zawierzyła Panu. Dlatego Kościół uważa ją za prawzór zawierzenia. Powtarzając wiele razy Zdrowaś Maryjo, poniekąd powtarzamy Jej “fiat” – niech się stanie. W ten sposób Maryja staje się dla nas przewodniczką na drodze zawierzenia Bogu naszych codziennych spraw.

W naszej parafii pierwsze dwa żeńskie koła Żywego Różańca powstały w kwietniu i wrześniu 1994 r. W 2003 r. dołączyło do nich męskie koło Żywego Różańca.

Przynależność do koła polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób– tyle, ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu – w naszej parafii jest to pierwsza niedziela miesiąca – wszyscy spotykają się na wspólnej Mszy św. o godz. 11 i  zamieniają tajemnicami. W ten sposób można przeżywać i rozważać każdą ze scen życia Jezusa i Jego Matki. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana, co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu “Żywych Róż” na całym świecie.

Comments are closed.