Gietrzwałd

27 czerwca – GIETRZWAŁD – miejscowość położona na Warmii niedaleko Olsztyna.
Stała się sławna dzięki objawieniom Matki Bożej dwóm kilkunastoletnim dziewczynkom. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie fakt objawień został oficjalnie potwierdzony przez Kościół; nazywany “Polskim Lourdes”.
Przybyliśmy tutaj w 134 rocznicę początku objawień – 27 czerwca.

 

Comments are closed.