Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy należy do Stowarzyszenia Laikatu w Kościele. Podlega Ojcu św. Powstało we Francji w 1844r. po objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoąue. W Polsce od 1871 r. z przerwą – w roku 1949 – władza komunistyczna rozwiązała to stowarzyszenie, chociaż nadal trwało w parafiach, wznowione po 1980r.

Ojciec św. prowadzenie AM powierzył Towarzystwu Jezusowemu. AM posiada statuty zatwierdzone przez władze kościelne. Krajowy Sekretariat AM znajduje się w Krakowie.

W naszej parafii Apostolstwo Modlitwy rozpoczęło spotkania od 14 lutego 2002 r.. Ognisko AM, bo tak nazywa się w parafii, to czciciele Najświętszego Serca Jezusa.

Podczas spotkań ze św. Małgorzatą Alacoąue Jezus objawił ogromną miłość do człowieka. Powiedział „Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością do ludzi, że już nie mogę powstrzymywać gorących płomieni miłości, chcę nimi obdarzyć ludzi, a nie chcą jej przyjąć i chcę, aby ta miłość była odwzajemniona” i dał obietnice dla tych, którzy Go miłują.

Siostry i bracia z AM poprzez codzienną modlitwę, ofiarę oraz modlitwę wspólnotową przychodzą z pomocą Kościołowi a szczególnie własnej parafii. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu na wspólnej Mszy św. i spotkaniu modlitewnym.

Opiekunem ogniska Apostolstwa Modlitwy jest proboszcz parafii – ks dr Jan Pazgan a animatorem grupy  Pan Bronisław Kubiński.

Comments are closed.