Rzym – Forum Romanum

FORUM ROMANUM – w starożytności plac otoczony bazylikami i świątyniami, który stanowił ośrodek życia miasta. Było to idealne miejsce spotkań mieszkańców i oczywiście wymiany towarowej. Odbywały się tutaj zgromadzenia ludowe i zebrania Senatu, wybory do rady miejskiej, ceremonie religijne, a także wykonywane były wyroki sądu. W III wieku pożar zniszczył to, co było monumentalnym zespołem świątyń i bazylik Forum i odtąd miejsce to było coraz rzadziej wykorzystywane dla celów życia codziennego. Proces upadku przyspieszyły dodatkowo najazdy barbarzyńców i rabunek materiałów budowlanych, którego dopuszczali się obywatele rzymscy, by wznosić swoje domy i fortece. W końcu Forum stało się pastwiskiem dla bydła. Dopiero roku ok. 1700 wzrosło zainteresowanie dla tego cennego kompleksu budowli, o którego znaczeniu w starożytności świadczą dokonywane po dzień dzisiejszy wykopaliska i odkrycia archeologiczne.

21 czerwca 2009 – Rzym: Forum Romanum

Comments are closed.