Rzym – Spacer po mieście

Stare przysłowie mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Obok starożytnej Grecji, Rzym stanowi kolebkę cywilizacji Europy. Rzymianie uważani za bardziej praktycznych od Greków, chętnie poświęcali się polityce, administracji i zarządzaniu państwem. Pozostawione przez nich dzieła noszą więc przede wszystkim znamiona użyteczności (fora, amfiteatry, bazyliki, termy). Miasto to stało się stolicą chrześcijaństwa i siedzibą następcy św. Piotra i dzięki papieżom sztuka przez wiele wieków rozwijała się tutaj jak za czasów antycznych. 

Zobaczenie wszystkich pięknych miejsc Rzymu zajęłoby wiele dni, my mając do dyspozycji tylko dwa skupiliśmy się na tych najbardziej znanych.

Zapraszamy do podziwiania w galerii śladów piękna, które pozostawili w Rzymie artyści wszystkich epok.

21 czerwca 2009 – Rzym: Spacer po mieście

Comments are closed.