Deesis

Greckie słowo „deesis” (rus. deisus) znaczy “orędownictwo”, “modlitwa” lub “uwielbienie”. W ikonografii polega na trójczęściowym przedstawianiu osób świętych: centralną postacią jest Chrystus jako Pantokrator, obok Maryja, następnie św. Józef (patron naszej parafii). Kompozycja ta uzupełniona o postacie Archaniołów – Gabriela i Michała, stanowi tzw. Wielkie Deesis. Każda z postaci jest przedstawiona osobno (choć deesis w zależności od czasu i miejsca powstania, bywały przedstawiane na jednej długiej ikonie).

 

 

CHRYSTUS PANTOKRATOR

Greckie określenie Pantokrator oznacza wszechwładcę, czyli panujacego nad całym światem. Chrystus przedstawiony jest w postaci stojącej z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni i uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa. Ułożenie palców ( połączony kciuk z palcem serdecznym) – wg jednej z interpretacji teologów – jest symbolem dwoistości natury Chrystusa: boskiej i ludzkiej. Natomiast złączenie trzech palców: małego, serdecznego i kciuka symbolizuje Trójcę św.
Księga, jaką Jezus trzyma w lewej dłoni, nawiązuje do Jego misji nauczania. Zwykle zamieszczony jest na niej cytat z Ewangelii wg św. Jana.  W tym przypadku są to słowa: “Ja jestem drogą, prawdą i życiem” [J 14,6].
Majestatyczny i władczy wyraz twarzy Chrystusa ma obrazować ideę wszechwładztwa i wszechmocy Bożej.
Elementem obowiązkowym na ikonie Chrystusa jest nimb (aura w kształcie koła okalajaca głowę), symbolizujący Jego boskość. W nimbie wrysowany jest krzyż (przysługujący tylko Jezusowi), a w ów krzyż wpisane jest po grecku „Ten, który jest”. Boskość Chrystusa wyraża też szata wierzchnia koloru błękitnego.
Podpis ikony IC XC to skrót ziemskiego imienia Zbawiciela.
Cała postać znajduje się na złotym tle. W ikonografii złoto symbolizuje świętość, bóstwo, Boską światłość, cześć, niezniszczalność, chwałę Bożą. Złoty blask ikon pozwala poczuć blask Boga i wspaniałość Królestwa Niebieskiego, w którym nigdy nie ma nocy. Ten kolor oznacza samego Boga.

 

MARYJA

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTY JÓZEF

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHANIOŁ GABRIEL

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHANIOŁ MICHAŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.