Ikony

Swój osobliwy charakter świątynia zawdzięcza ikonom napisanym przez legnickiego artystę Pana Grzegorza Niemyjskiego.

Pierwszą z nich, jaka pojawiła się w świątyni była Matka Boża Stolica Mądrości. Umieszona jest w lewej części nawy pod balkonem. Powstała po niecodziennym wydarzeniu, jakie miało miejsce w lutym 2005 r. Przybyła wtedy do naszej parafii ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości, będąca darem Jana Pawła II dla środowisk akademickich całego świata. Tego dnia studenci, pracownicy naukowi legnickich uczelni oraz inni wierni modlili się o dar mądrości
i umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy dla dobra wspólnego. Powstało wówczas pragnienie aby Sedes Sapientiae – Stolica Mądrości, Ta, która swoją modlitwą wspierała apostołów na początku ewangelizacji, pomagała także nam przenikać środowiska, w których żyjemy i pracujemy duchem chrześcijańskim. 6 listopada 2005 ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości została poświęcona przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego.

W prezbiterium znajduje się kompozycja typu Deesis (z gr. modlitwa, prośba) czyli trój częściowe obrazowanie osób świętych. Centralną ikoną jest Chrystus Pantokrator – Wszechwładca, Pan wszystkiego, obok – w postawie modlitewnej – z jednej strony Maryja
a z drugiej św. Józef orędują do Boga za ludźmi a za nimi kolejno Archanioł Gabriel (obok Maryi) i Archanioł Michał (obok Józefa).

Od 1997 r., tj. od czasu intronizacji obrazu Jezusa Miłosiernego, w parafii był szeroko rozpowszechniany kult Bożego Miłosierdzia. Wówczas wielkim pragnieniem wiernych było czcić w świątyni Relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia – św. Faustyny i 3 listopada 2000 r. otrzymano Relikwie Świętej. A od Niedzieli Miłosierdzia – 11.04.2010 kościół został ubogacony o nową ikonę – Jezusa Miłosiernego będącą wierną kopią obrazu malowanego według wskazówek św. Faustyny i  znajdującego się obecnie w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Wilnie.

Oprócz wymienionych ikon, świątynia może się również poszczycić wymalowanymi na kolumnach podtrzymujących balkon postaciami czterech ewangelistów oraz pośrodku konstrukcji balkonu Trójcy św.

Comments are closed.