Krzeszów

 

Sanktuaria to szczególne miejsca spotkania Boga
z człowiekiem. Są niczym latarnie podczas naszej ziemskiej wędrówki. Sanktuarium w Krzeszowie jest miejscem wyjątkowym na Dolnym Śląsku ze względu na przechowywany tutaj cudami słynący wizerunek Matki Bożej Łaskawej, zwanej Królową Sudetów. Obraz osobiście ukoronował bł Jan Paweł II. Było to w Legnicy, podczas pielgrzymki do Polski w 1997 r.
Do bazyliki mniejszej z wyniosłymi dwoma wieżami widocznymi z odległości kilku kilometrów przylega ogromny klasztor, zbudowany przez cystersów, zajmowany obecnie przez siostry benedyktynki.

Kościół nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dlatego szczególnie liczne pielgrzymki przybywają tutaj 15 sierpnia, na odpust.
Z naszej parafii wyruszamy corocznie w wigilię święta Wniebowzięcia na Procesję Maryjną po Kalwarii krzeszowskiej oraz pasterkę pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego. Przechodząc koło kolejnych kapliczek Kalwarii, z których każda jest inna (a niektóre wyglądają jak małe domki jednorodzinne), przy świetle zapalonych pochodni, bo bez nich ta droga w porze wieczornej byłaby niemożliwa do przejścia, odmawiamy różaniec, śpiewamy pieśni. Mimo późnej pory, każdy uczestnik dobrze wie, że tak jak na każdej pielgrzymce liczy się motywacja (intencja, którą niesie) i najważniejsze jest to, co dzieje się w jego sercu i umyśle. A jest to szczególna okazja do powierzenia całego swojego życia w opiekę Tej, która nieustannie wstawia się za nami do Boga – Matce Bożej Łaskawej.

Bł. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1997, przebywając w Legnicy podczas koronacji ikony Matki Bożej Łaskawej, wypowiedział słowa, które powinny stać się wezwaniem dla każdego:

„Niech ten znak włożenia koron na głowę Maryi i Dzieciątka Jezus będzie wyrazem naszej wdzięczności za dobrodziejstwa Boże, których tak wiele otrzymywali i stale otrzymują czciciele Maryi spieszący do Krzeszowskiego Domu Łaski. Niech będzie również znakiem zaproszenia Jezusa i Maryi do królowania w naszych sercach i w życiu naszego Narodu. Abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi.”

Comments are closed.