Wizytacja kanoniczna 2011

Wizytacja kanoniczna to czynność apostolska, kontynuacja wizyt Apostołów, którzy odwiedzali pierwsze gminy chrześcijańskie. W Listach św.Paweł pisze, że godności Apostoła człowiek nie nadaje sobie sam; to Bóg wypróbowuje i powierza głoszenie Ewangelii, a obecnie potwierdza to wybranie znakami. Zatem jest to znak łaski i działania Ducha Świętego. Poprzednia wizytacja miała miejsce w naszej parafii  17.12.2006 r.

Pierwsza Msza św. z udziałem ks. Bp Marka Mendyka została odprawiona o godz. 9.00. Po niej nastąpiła serdeczna  wymiana zdań ks. biskupa z wiernymi i rozdanie pamiątkowych obrazków.
Kolejna Msza św. o godz. 11.00 została poprzedzona uroczystym powitaniem przez Radę Parafialną i grupy parafialne oraz młodzież, która miała przystąpić do Sakramentu Bierzmowania. Przed słowem Biskupa Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie dotyczące sytuacji duszpasterskiej parafii. W homilii ks. biskup nawiązał do Ewangelii czytanej w tę niedzielę (Mt 25,31-46) zachęcając wiernych do zastanowienia się jaki obraz Boga nosimy – czy tylko sprawiedliwego sędziego, czy nie zapominamy, że jest On przede wszystkim miłosierny? Bowiem nasza wiara w Boże Miłosierdzie ma kluczowe znaczenie w patrzeniu na świat i drugiego człowieka. Stąd główna nauka dla nas wypływająca nakazuje kochać także tych, którzy wystawiają na próbę naszą miłość i modlić się za tych, których kochamy za mało.
Podczas Mszy św. o godz. 11 osiemnaście młodych osób przyjęło Sakrament Bierzmowania zakończony pobłogosławieniem krzyży osób bierzmowanych. Po zakończonej celebracji Mszy św. nastąpiło rozdanie pamiątkowych obrazków z błogosławieństwem Biskupa oraz specjalne błogosławieństwo dzieci.
Wizytację Ks. Biskupa zakończyliśmy spotkaniem o godz. 17 w kafejce parafialnej. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli grup parafialnych, harcerzy i DA Ikona. Spotkanie miało charakter mniej oficjalny i w bardzo ciepłej, sympatycznej atmosferze opowiedzieliśmy o działaniach i ważnych dla parafii wydarzeniach mających miejsce od poprzedniej wizytacji kanonicznej, problemach duszpasterskich i planach na przyszłość.
Wizytację kanoniczną w naszej parafii ks. Biskup zakończył  Mszą św. akademicką o godz. 19.

Comments are closed.