Misje Święte 2010

W dniach 21 – 25 marca 2010 r. w Parafii pw. Św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Legnicy odbyły się Misje Święte, prowadzone przez o. Andrzeja Siemińskiego ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo we Wrocławiu.
Był to czas szczególny, zwłaszcza dla osób, które po raz pierwszy w życiu przeżywały takie wydarzenie. Takich było najwięcej ze względu na fakt, iż jest to Parafia młoda, powstała w 1994 r. Ostatnie Misję Święte miały miejsce w 1999 r. Przygotowania duchowe do jak najowocniejszego przeżycia tego okresu trwały od kilku miesięcy, głównie poprzez modlitwę w intencji Księdza Misjonarza i wszystkich parafian. Aby wiadomość o Misjach Świętych dotarła do jak największej liczby osób, a zwłaszcza tych , którzy nie uczestniczą regularnie w Eucharystii i z tego względu mogą nie wiedzieć o wyjątkowym okresie łaski Bożej, na kilka dni przed wydarzeniem kilkanaście osób podjęło się zadania rozniesienia zaproszeń wraz z planem rekolekcji do każdego bloku i mieszkania w Parafii. Wraz z zaproszeniem każda rodzina otrzymała list Biskupa Legnickiego Stefana Cichego skierowany z tej okazji do Ks. Proboszcza i Parafian.
Misję Święte rozpoczęły się w niedzielę 21 marca 2010 r. Mszą Św. o godz. 900. Już sam wystrój kościoła sugerował
niecodzienność wydarzeń, które się zaczynały: wystawa zdjęć i przedmiotów z pracy Księdza Misjonarza w Afryce oraz informatory dotyczące pracy misyjnej. Na początku Mszy św. – w symbolicznym geście przekazania kluczy od świątyni Misjonarzowi i wspólnej modlitwie w Jego intencji – została przekazana opieka nad Parafią i od tej pory przez kolejne pięć dni o. Andrzej był niejako gospodarzem tego miejsca.

Tematyka wygłoszonych nauk dotyczyła głównie:
Miłości  Boga do ludzi
Pierwsza z nauk rozpoczęta słowami z Ewangelii tego dnia (J 8, 1-11) „Ja ciebie nie potępiam” przywołała prawdziwy obraz Boga jako Stwórcy człowieka. Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, chce abyśmy byli piękni i takimi nas widzi. Nie potępia człowieka i zanim okaże sprawiedliwość, pragnie okazać swoje miłosierdzie. Rozpoczęcie Misji Świętych od przybliżenia obrazu Boga miłosiernego wywołało w sercach zgromadzonych poczucie bycia kochanymi dziećmi Bożymi i pewno zburzyło niejedno mylne wyobrażenie o Bogu.
Zaangażowania człowieka w dziele zbawienia
Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo bardzo liczy na nasze zaangażowanie i właściwie bez naszego udziału nie jest w stanie nic uczynić. Jako że naszym powołaniem jest świętość i związane z tym powołanie do działalności misyjnej – powinniśmy zgodnie za przywołanymi  słowami św. Wincentego a Paulo „Bóg powołał nas, abyśmy wzniecali Jego miłość wokół nas”, być Jego czynnymi apostołami. Niemałą rolę  odgrywa tu życie i działanie we wspólnocie (nie tylko rodzinnej), do której Ksiądz Misjonarz gorąco zachęcał.
– Grzechów  współczesnego świata
Nauka ta była przestrogą, przed – często przez nas niedostrzeganym – działaniem szatana, polegającym m.in. na: wmawianiu, że nie ma grzechu, bo największe zagrożenie dla człowieka to uśpienie sumienia; przyzwoleniu na grzech – często go popełniamy tolerując zło wokół nas a niejednokrotnie dziejące się pod naszymi dachami . Również bardzo mocnym i podstępnym działaniem złego są we współczesnym świecie media. To właśnie one –
jako integralna część naszej kultury – kształtują ludzkie myśli i sumienia (zwłaszcza młodych ludzi).
– Powołania  człowieka do świętości i realizacji tego powołania w codziennym życiu
Taką wymowę miał zaprezentowany „Film o Basi” ukazujący problem zmagania się młodej żony i matki z chorobą nowotworową, która mimo cierpienia starała się pozostać w bliskości z Bogiem, głównie przez modlitwę. Tacy ludzie pokazują, że świętość jest w zasięgu naszej ręki, święci żyją wśród nas.
– Znaczenia  modlitwy w życiu duchowym człowieka
Modlitwa ukazana jako szczególne spotkanie z samym Jezusem, spotkanie w którym niekoniecznie potrzeba wielu słów, gdyż On lepiej wie, czego potrzebujemy
– Naśladowaniu Maryi w przeżywaniu miłości do Chrystusa
W każdej z wygłoszonych nauk pojawiała się postać Maryi jako wzór do naśladowania – Ona uczy nas miłości i zawierzenia Bogu, unikania grzechu, ukazuje drogi świętości, którymi można podążać także we współczesnym świecie. Zostało to szeroko omówione na podstawie objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Laborẽ i związanego z tym kultu Niepokalanej Cudownego Medalika.

Oprócz nauk ogólnych wygłoszonych podczas każdej Mszy św., odbyły się dodatkowe dla dzieci, młodzieży i małżonków. Każde ze spotkań obfitowało w myśli proste ale bardzo głębokie, zapadające w ludzkie serca, o czym świadczyło skupienie i uwaga skierowana na osobę Księdza Misjonarza.

Na zakończenie Eucharystii 25 marca, trzymając w dłoniach krzyże rodzinne, wierni przeszli pod parafialny Krzyż misyjny, który został poświęcony według formuły rytuału. Na Krzyżu misyjnym o.Andrzej przybił tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie. We wspólnej modlitwie oddano pod opiekę Chrystusowi całą Parafię i uroczystym błogosławieństwem zakończono Misje Święte.

Comments are closed.