Z historii dzielnicy Zosinek

Dzisiejsza Parafia pw. Św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Legnicy obejmuje teren, który podczas stacjonowania w mieście sztabu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w latach 1945 – 1993 zwany był „Małym Kwadratem”. Przylegał do niego kompleks koszarowy zwany „Wozduszką” (od ros. wozduch – znaczy powietrze), na terenie którego kwaterował pułk łączności i jednostka sanitarno – medyczna.

 Kompleks składał się z 43 obiektów położonych na obszarze 16 ha. Wśród nich znajdowały się: strzelnica, magazyny, garaże, stołówki, kawiarnia, łaźnie i klub żołnierski, w którym wyświetlano filmy – najczęściej w niedzielę rano. Pewno wtedy trudno byłoby komukolwiek wyobrazić sobie, że kilkadziesiąt lat później od strony byłego klubu żołnierskiego będzie bił dzwon zapraszający na niedzielne nabożeństwo.

Spośród budynków położonych w granicach terenów oddzielonych od miasta murami, wyróżniały się pochodzące z 1936 r. budynki koszarowe (łącznie 7) usytuowane wzdłuż ul. Chojnowskiej, na obecnej ul. Lwowskiej i Wileńskiej.

Blisko terenu obecnego  kościoła, na ul. Wileńskiej zachowała się płaskorzeźba z trzema żołnierzami, nawiązująca do struktury społecznej Armii Czerwonej. Za pomnikiem znajdowałasię trybuna i stadion.

Dla części „cywilnej” zwanej „Małym Kwadratem” charakterystyczne były wybudowane na początku lat 30 – tych XX wieku budynki wielorodzinne i jednorodzinne przy ulicach: Małej, Drzymały, Gładysza. W jednym z nich mieści się obecna plebania a w tamtych latach mieszkały w nich rodziny oficerów. W tej części zlokalizowane było przedszkole i obiekty handlowe.

Tak było do 16 września 1993 r., kiedy to ostatnia grupa rosyjskich żołnierzy opuściła na zawsze Legnicę. Rozpoczął się kosztowny i wieloletni proces zagospodarowywania terenów i obiektów porosyjskich. Teren byłego „Małego Kwadratu” zasiedliły polskie rodziny, szczególnie z legnickiej dzielnicy Zakaczawie. To im – w styczniu 1994 r. – ks. Andrzej Tracz podczas wizyty kolędowej mógł ogłosić, że na terenie obecnej dzielnicy Zosinek będzie tworzona nowa parafia .

Comments are closed.