Kalendarium

 • 16 marca – 3 czerwca 2012 warsztaty ikonograficzne (zakładka Nasza parafia – Spotkania ikonograficzne)
 • marzec – czerwiec 2012 Uniwersytet parafialny – cykl spotkań z ciekawimi ludźmi służący rozwojowi duchowemu parafian
 • 20 listopad 2011 wizytacja  kanoniczna ks. Biskupa Marka Mendyka (zakładka Nasza parafia – Wydarzenia)
 • lipiec – listopad 2011 – remont kolejnych pomieszczeń przykościelnych przeznaczonych do spotkań modlitewnych, prowadzenia warsztatów i innych spotkań parafialnych – obniżenie sufitów, położenie posadzki, wstawienie okien, położenie instalacji
 • czerwiec 2011 – parafialna pielgrzymka do Wilna i sanktuariów północnej Polski (więcej w zakładce Pielgrzymki)
 • kwiecień 2011 – wystrój naszej świątyni został wzbogacony o nowe ikony Archaniołów – Gabriela i Michała umieszczone w prezbiterium obok Marii i Św. Józefa
 • wrzesień 2010 – dzięki darczyńcom i środkom finansowym zebranym podczas festynu parafialnego rozpoczęto prace związane z wymianą dachu
 • 21– 25 marca 2010 – Misje Święte, prowadzone przez o. Andrzeja Siemińskiego ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo we Wrocławiu (zakładka Nasza parafia – Wydarzenia)
 • 16 październik 2009 – poświecenie wieży przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego;
 • 24 wrzesień 2009 w Święto Podwyższenia Krzyża na drewnianej kopule wieży zamontowano krzyż, w którym umieszczono ziemię przywiezioną z  katakumb św. Kaliksta w Rzymie, które to miejsce odwiedziliśmy podczas parafialnej pielgrzymki do Włoch oraz medalik św. Benedykta; poźniej w wieży zawisł również dzwon, któremu nadano imię Jana Pawła II
 • sierpień 2009 – na kolumnach chóru powstały ikony przedstawiające czterech Ewangelistów, a powyżej nich Trójca Św.
 • czerwiec 2009 – parafialna pielgrzymka do Włoch (więcej w zakładce Pielgrzymki)
 • 28 maja 2009 na wieży kościelnej zamontowano drewnianą kopułę, która pochodzi ze zniszczonego kościoła w Bogaczowicach koło Wałbrzycha
 • 04.2006 – ukończono remont sali kominkowej w budynkach przykościelnych, służy jako miejsce spotkań studentów i młodzieży oraz galeria ikon a w listopadzie 2006 rozpoczęto spotkania w wyremontowanej świetlicy parafialnej.  Tutaj też od 2007 r. co roku przed Wielkanocą odbywają się warsztaty muzyczne przygotowujące do uroczystego odchodzenia Triduum Paschalnego prowadzone przez krakowskich muzyków Huberta Kowalskiego i Pawła Bębenka skupiające młodzież i dorosłych w Legnicy i okolic.
  Zmienił się znacząco wygląd wnętrza świątyni. Powstały nowe ikony: Pantokrator, Maryja, Św. Józef
 • 10.12.2005 – od tego dnia mamy w Parafii Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.
 • 10.2005 – legnickie „24 godziny jak w Taize” ; przez całą dobę można było żyć duchowością ekumenicznej wioski Taize
 • 06.11.2005 – poświęcenie ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości przez Biskupa Legnickiego
 • 13.02.2005 – przybyła do nas ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości, będącej darem Jana Pawła II dla środowisk akademickich całego świata. Swą podróż ikona rozpoczęła od Aten. Tego dnia studenci, pracownicy naukowi legnickich uczelni oraz wierni modlili się o dar mądrości i dar umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy dla dobra wspólnego. Od listopada tego roku ikona tego świętego obrazu pozostanie na zawsze w naszym kościele;
 • 2005 – prace remontowe świetlicy parafialnej Cafe Dachówka; postawienie kominka;
 • 28.06.2004 – nowym Proboszczem Parafii został ks. dr Jan Pazgan; od tego czasu przy Parafii działa Duszpasterstwo Akademickie „Ikona”
 • 09.2003 – wykonano nowe nagłośnienie kościoła
 • 17.09.2002 – parafia wykupiła na własność od Gminy Legnica budynek przeznaczony na świetlicę oraz grunt, na którym znajduje się nieruchomość
 • 09.06.2002 – uroczystość przyjęcia kandydatów do Apostolstwa Modlitwy
 • Od kwietnia 1997 .r tj. od czasu intronizacji obrazu Jezusa Miłosiernego, w parafii był szeroko rozpowszechniany kult Bożego Miłosierdzia. Wielkim pragnieniem wiernych było, aby wraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, czcić w świątyni Relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia – św. Faustyny 3 listopada 2000 r. otrzymano Relikwie Świętej.
 • W październiku 1999 r. – w ramach przygotowań do wielkiego jubileuszu 2000 lecia chrześcijaństwa –w parafii odbyły się pierwsze Misje Święte.
 • Kolejnym ważnym etapem, który znacząco zmienił wygląd terenu wokół budynku kościoła było rozpoczęcie budowy wieży kościelnej w czerwcu 2001.r oraz później – w czerwcu 2003 r. – drogi wokół kościoła. Wtedy też zamontowano witraż ”Baranek Paschalny” nad wejściem głównym i główne drzwi do kościoła oraz rozpoczęto prace remontowe zakrystii.
 • W czerwcu 1998 r. w darze od parafii św. Jacka w Legnicy otrzymano ołtarz, w którym znajdują się kamienie z relikwiami św. Veroniusza i św. Klemensa.
 • Dzięki otrzymanym darowiznom od kapłanów z sąsiednich parafii jak i hojności ludzi świeckich powoli zakupywano wszystkie potrzebne paramenty liturgiczne: tabernakulum , puszkę na komunikanty, dzwonki, gong, krzyż i ampułki. Jednocześnie cały czas trwały prace w świątyni a także w budynku przeznaczonym na plebanię przy ul. Gładysza. Powoli budynek kościoła zmieniał swój wygląd – kolejno wybito otwory na okna, doprowadzono wodę, położono instalację elektryczną i nagłaśniającą, pojawiła się droga krzyżowa, wyremontowano prezbiterium, wykuto otwór na główne drzwi kościoła, zbudowano balkon, na zewnątrz wyburzono pomieszczenia bezpośrednio przylegające do kościoła, które dotychczas pełniły funkcję magazynów, zakupywano ławki, które zastępowały kolejno kinowe krzesełka.
 • W 1996 r. kolejną powstała wspólnotą było Bractwo św. Józefa.
 • Na początku kwietnia 1994 r., kiedy trwały przygotowania do święta Zmartwychwstania powołano pierwszych ministrantów oraz dwie Róże Żywego Różańca.
 • Już w lutym 1994 r. rozpoczęły się prace porządkowe, aby można było odprawić pierwszą Mszę św., która miała miejsce w dniu erygowania parafii – 20 marca 1994 o godz.10. Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Rybak a ks. Kanclerz Kurii Legnickiej odczytał dekret erygujący parafię i powołanie na Proboszcza ks. Andrzeja Tracza.
 • Parafia pw. Św. Józefa Opiekuna Zbawiciela została powołana dekretem biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka 20 marca 1994 r. i formalnie wydzielono ją z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Na dom Boży przeznaczono proradziecką salę kinowo – widowiskową, o powierzchni ok. 500 m2. Sam budynek kościoła i jego otoczenie w niczym nie przypominało obecnego stanu (brak okien, przylegające pomieszczenia magazynowe, które później wyburzono, w środku drewniane krzesełka kinowe, brak instalacji).

Comments are closed.